20041109 Dal treno - 3

 

Dalla Yamanote
Dalla Yamanote
Dalla Yamanote 3
Dalla Yamanote 3
Dalla Yamanote 5
Dalla Yamanote 5
Dalla Yamanote 6
Dalla Yamanote 6
Dalla Yamanote 9
Dalla Yamanote 9
Dalla Yamanote 12
Dalla Yamanote 12
Dalla Yamanote 14
Dalla Yamanote 14
Dalla Yamanote 15
Dalla Yamanote 15
Dalla Yamanote 17
Dalla Yamanote 17
Dalla Yamanote (a destinazione)
Dalla Yamanote (a destinazione)
Dalla Yamanote (verso Keio)
Dalla Yamanote (verso Keio)
Sempre Yamanote
Sempre Yamanote
Sempre Yamanote 2
Sempre Yamanote 2
Sempre Yamanote (Yurakucho)
Sempre Yamanote (Yurakucho)
Sempre Yamanote 11
Sempre Yamanote 11
Sempre Yamanote (Yurakucho 2)
Sempre Yamanote (Yurakucho 2)
Y a m a n o t e
Y a m a n o t e
Sempre Yamanote -dall'alto
Sempre Yamanote -dall'alto
Sempre Yamanote 16
Sempre Yamanote 16
Sempre Yamanote 15
Sempre Yamanote 15
Sempre Yamanote (verso Roppongi)
Sempre Yamanote (verso Roppongi)
Sempre Yamanote 20
Sempre Yamanote 20
Sulla Chuuoo sen
Sulla Chuuoo sen
Al rientro
Al rientro
Verso Shinjuku
Verso Shinjuku
Sulla Chuuoo sen 5
Sulla Chuuoo sen 5
Sulla Chuuoo sen 4
Sulla Chuuoo sen 4
Sulla Chuuoo sen 2
Sulla Chuuoo sen 2
Tabata
Tabata
Sempre Yamanote (la sera 2)
Sempre Yamanote (la sera 2)
Dalla Yamanote 11
Dalla Yamanote 11

 

index - giappone giappone -fotoJ1 fotoJ2 ultime notizie